top of page
Vitec Aspida Privacy and Policy

Chính sách bảo mật

Trang chủ / Quyền riêng tư & Chính sách

Thông tin về chúng tôi

www.vitecaspida.vn, www.vitec-aspida.comwww.vitecaspida.com là các trang được điều hành bởi Vitec ASPIDA Limited ("VAL").  VAL được đăng ký tại Anh và xứ Wales theo số công ty 11557102 và có văn phòng đăng ký tại 22 St James's Square, London, SW1Y 4JH

Chính sách Bảo mật & Cookie

 

Chính sách Bảo mật & Cookie này đưa ra các quy trình xử lý dữ liệu được thực hiện thông qua việc sử dụng Internet và bất kỳ mạng truyền thông điện tử nào khác của VAL.  Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến thông tin cá nhân của bạn hoặc bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến các thông lệ này, vui lòng liên hệ info@vitec-aspida.com

 

Thông tin được thu thập

 

VAL thu thập thông tin cá nhân từ những người truy cập vào trang web này thông qua việc sử dụng các biểu mẫu trực tuyến và mỗi khi bạn gửi email cho chúng tôi thông tin chi tiết của bạn.  VAL cũng tự động thu thập thông tin về việc bạn truy cập vào trang web của nó.

 

Sử dụng thông tin cá nhân

 

VAL xử lý thông tin cá nhân được thu thập qua trang web này cho các mục đích:

  • cung cấp và cá nhân hóa các dịch vụ của mình;

  • giải quyết các thắc mắc và yêu cầu của bạn;

  • duy trì thông tin như một công cụ tham khảo hoặc tài nguyên chung; và

  • đảm bảo rằng nội dung từ trang web được trình bày theo cách hiệu quả nhất cho bạn và cho máy tính của bạn

 

Sử dụng cookie

 

Cookie là một phần thông tin nhỏ được máy chủ web gửi đến trình duyệt web, cho phép máy chủ thu thập thông tin từ trình duyệt. Tìm hiểu thêm về việc sử dụng cookie trên  http://www.cookiecentral.com .

 

VAL sử dụng cookie để nhận dạng bạn khi bạn truy cập trang web này và để theo dõi các kiểu duyệt web của bạn và xây dựng hồ sơ nhân khẩu học.

 

Hầu hết các trình duyệt đều cho phép bạn tắt cookie. Nếu bạn muốn biết cách thực hiện việc này, vui lòng xem menu trợ giúp trên trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, tắt cookie sẽ hạn chế việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

Bằng cách sử dụng và duyệt trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie theo Chính sách này. Nếu bạn không đồng ý, bạn phải tắt cookie hoặc không sử dụng trang web này.

 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

 

VAL cố gắng đảm bảo tính chính xác của tất cả nội dung được xuất bản trên trang web này. Tuy nhiên, VAL không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào (rõ ràng hoặc ngụ ý) đối với nội dung hoặc hoạt động của trang web. Bất kỳ tài liệu nào trên trang web đều có thể lỗi thời vào bất kỳ thời điểm nào, và VAL không có nghĩa vụ phải cập nhật tài liệu đó. Tài liệu trên trang web này cũng có thể thay đổi mà không cần báo trước.


Trang web chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin.


VAL không thể hứa rằng việc truy cập vào trang web sẽ không bị gián đoạn hoặc hoàn toàn không có lỗi. Việc bạn sử dụng trang web và các tài liệu trong đó hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro. Trong phạm vi luật pháp cho phép, VAL không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào đối với bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với những mất mát hoặc thiệt hại, dù trực tiếp hay gián tiếp, mà bạn có thể phải gánh chịu do hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng trang web hoặc sự phụ thuộc của bạn vào nội dung của trang web (bao gồm nhưng không giới hạn ở dịch vụ máy tính hoặc lỗi hệ thống, vi rút máy tính hoặc các thành phần có hại khác, vi phạm bảo mật hoặc sử dụng trái phép hệ thống, mất quyền riêng tư và mất dữ liệu).

© Bản quyền 2022. Đã đăng ký Bản quyền

bottom of page